Autem Masters in Engagement

Home


Onze aanpak

Na een intake analyseren wij met de opdrachtgever waar de behoefte is om bedrijfsdoelstellingen beter geïmplementeerd te krijgen. We doen een analyse en voeren gesprekken met medewerkers op basis waarvan wij een advies formuleren die wij toetsen aan de arbeidsmarkt en trends in de samenleving.

Vanuit de corporate doelstellingen op strategisch niveau tot de daadwerkelijke uitvoering en verbinding op de werkvloer helpt Autem. Uitvoering en realisatie

Consultancy

Wij starten met het inventariseren van de strategische uitgangspunten en het (HR) organisatie beleid. Indien nodig (her)formuleren we in overleg nieuwe uitgangspunten.

Meten en monitoren

Daarna meten wij de betrokkenheid van uw medewerkers. Wekelijks in 15 seconden. Wij monitoren wat hen bezighoudt en maken trends zichtbaar.

Gedragsverandering

Voor gedragsverandering coachen en trainen wij op alle niveaus in werkgeluk, teambuilding, communicatie en (persoonlijk) leiderschap.

De werkomgeving

De fysieke werkomgeving wordt in kaart gebracht. Daarna volgt advies op het gebied van facility en een inspirerende werkomgeving.

Interne communicatie

De (interne) communicatie voeren wij uit om er voor te zorgen dat uw bedrijfsdoelstellingen ook daadwerkelijk bij al uw medewerkers bekend zijn.

Employer branding

Samen met u ontwikkelen wij de gewenste employer brand en campagnes om nieuwe medewerkers te werven en bestaande te behouden.

Duurzame inzetbaarheid

Analyse, advies, training en implementatie voor de duurzaam inzetbare & vitale medewerker. Tevens training aan ambassadeurs binnen de organisatie om de duurzame inzetbaarheid te blijven waarborgen.

Arbeidsvoorwaarden

Onderzoek en advies over afgestemde arbeidsvoorwaarden. Veel arbeidsvoorwaarden voldoen niet meer aan de wens en behoefte vandaag de dag. Wij adviseren de opdrachtgever over de arbeidsvoorwaarden en doen na onderzoek een voorstel voor een pakket dat toekomstbestendig is. Wij regelen ook desgewenst de gesprekken met OR.