onze aanpak

Onze aanpak

 

Onze aanpak en het resultaat

Consultancy  Meten en monitoren  Onderzoek  Gedragsverandering  De werkomgeving  Interne communicatie  Employer branding  Duurzame inzetbaarheid  Arbeidsvoorwaarden


Een organisatie met meer betrokkenheid en werkgeluk. Dat is wat u wil.

U belt. Autem komt.

Tijdens een open en eerlijk gesprek analyseren wij met de opdrachtgever de huidige situatie en de gewenste situatie.

  1. Eerste gesprek en inventarisatie van de vraag
  2. Kobadi test TNO. Zichtbaar maken wat investeren in werkgeluk en betrokkenheid oplevert.
  3. Nulmeting. Gedurende 5 weken meten wij met een wekelijkse survey van 2Daysmood in 15 sec de ‘Mood’ van uw medewerkers, weten we wat er speelt en achterhalen we de ENPS score van het team/de organisatie.
  4. Gesprekken met (een aantal) MT-leden.
  5. Interviews met een aantal medewerkers. Een dwarsdoorsnede van de organisatie
  6. Rapportage/analyse/aanbeveling
  7. Presentatie/Projectvoorstel

Op basis van een projectplan worden de prioriteiten gesteld en interventies uitgevoerd. 

Met de 2daysmood tool meten wij voortdurend de beleving (stijgt de mate van geluk) van de medewerkers en worden gerichte vragen gesteld in de wekelijkse survey. Met beproefde tools wordt de veranderde samenwerking geborgd.

Iedereen gelukkig. Autem vertrekt.

Uitvoering en realisatie

Consultancy: Wij starten met het inventariseren van de strategische uitgangspunten en het (HR) organisatie beleid. Indien nodig (her)formuleren we in overleg nieuwe uitgangspunten.

Meten en monitoren: Daarna meten wij de betrokkenheid van uw medewerkers. Wekelijks in 15 seconden. Wij monitoren wat hen bezighoudt en maken trends zichtbaar.

Gedragsverandering: Voor gedragsverandering coachen en trainen wij op alle niveaus in werkgeluk, teambuilding, communicatie en (persoonlijk) leiderschap.

De werkomgeving: De fysieke werkomgeving wordt in kaart gebracht. Daarna volgt advies op het gebied van facility en een inspirerende werkomgeving.

Interne communicatie: De (interne) communicatie voeren wij uit om er voor te zorgen dat uw bedrijfsdoelstellingen ook daadwerkelijk bij al uw medewerkers bekend zijn.

Employer branding: Samen met u ontwikkelen wij de gewenste employer brand en campagnes om nieuwe medewerkers te werven en bestaande te behouden.

Duurzame inzetbaarheid: Analyse, advies, training en implementatie voor de duurzaam inzetbare & vitale medewerker. Tevens training aan ambassadeurs binnen de organisatie om de duurzame inzetbaarheid te blijven waarborgen.

Arbeidsvoorwaarden: Onderzoek en advies over afgestemde arbeidsvoorwaarden. Veel arbeidsvoorwaarden voldoen niet meer aan de wens en behoefte vandaag de dag. Wij adviseren de opdrachtgever over de arbeidsvoorwaarden en doen na onderzoek een voorstel voor een pakket dat toekomstbestendig is. Wij regelen ook desgewenst de gesprekken met OR.