2DAYSMOOD

Tools

De tools waar Autem mee werkt

2DAYSMOOD

Autem maakt gebruik van de innovatieve employee engagement tool van 2DAYSMOOD. Dit stelt ons in staat voortdurend en realtime data over stemmingen en betrokkenheid van medewerkers te meten. We doen dit via een leuke anonieme 15 seconden survey.

Afhankelijk van de aandachtspunten kunnen we gericht onderzoeken wat medewerkers van situaties, veranderingen, manieren van werken en leidinggeven e.d. vinden.

Tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers zijn verleden tijd. Deze statische manier van data verzamelen, dat maar één moment van het jaar meet, is ingehaald door deze actieve manier van meten en een leven lang leren.

De feedback is veilig te analyseren in slimme dashboards en automatische rapportages, op organisatie-, team- en persoonlijk niveau.

KOBADI

Kobadi is een Kosten-Baten Tool die is ontwikkeld door TNO. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investerings­beslissingen komen. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.

Met de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd. Dit is van groot belang voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie.

Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn.